دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل93 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

عنوان    صفحه
فصل اول
مقدمه    6
بیان مسئله    8
اهداف تحقیق    9
فصل دوم
انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس    14
تفاوت عز نفس با خود پنداره    21
ریشه ها و ابعاد عزت نفس     22
عزت نفس بالا و پایین     26
شیوه پرورش     28
بدرفتاری جسمانی یا جنسی     29
ظاهر جسمانی     30
تغییرات در خود پنداره     33
تغییرات در عزت نفس     35
راههایی بسوی هویت     37
عواملی كه بر رشد هویت تأثیر می گذارند     40
فصل سوم 
جامعه تحقیق     44
روش نمونه گیرى     45
اعتبار و روانی ابزار تحقیق     46
روش آمارى     47
فصل چهارم
جداول پرسشنامه     50
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها     51
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها     55
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیرى     58
پیشنهادات     60
پرسشنامه عزت نفس     61
مقیاس تأیید خویشتن راتوس     65
منابع     71

مقدمه : 
شخصیت و اخلاق كودك تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلكه افراد دیگری هم وجود دارند كه در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در كودك می گذارند بلكه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است كه نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی كه آنان در ساختن یا ویران كردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت كودك دارند بدانیم بتدریج كه طفل رشد می كند و پرورش می یابد با كسان و بستگان ووالدین نزدیك خویش و دستی با آنها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان كوچه و محله خویش و همینطور بعد ما با افراد دیگر همه می تواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف كرد كه افراد محیط زندگی كودك یعنی همان ها كه بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی می تواند داشته باشد كودك با فطرت پاك و با اندك مسامحه ای می توان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیامی آید این خانواده است كه او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را كه از اجداد به كودك منتقل می شود را نادیده نمی گیریم ولی قائلیم كه تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی در برخی موارد اثرآن را خنشی می كند كودك مانند دفتری است كه چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است كه در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین می نویسد و چیزهای نا خوانا را خوانا می كند خانواده شخصیت كودك را رنگ می دهد حال بارفتار مناسب خود كه آن را در درك از خویشتن به حد خود شكوفایی می رساند و اعتقاد را در آن بالا می برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث یك كودك بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می شود براساس روش تربیتی والدین است كه طفل در آینده آرام و متعادل می شود و یابی قرار آزاد بار می آید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس , دانلود , پایان نامه , تحقیق , روانشناسی , علوم تربیتی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل254 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان

فهرست مطالب    صفحه
- چكیده    2
- پیشگفتار    3
فصل اول : " طرح تحقیق"      
- مقدمه    6
1-1- بیان مسئله    11
2-1- سئوال تحقیق    15
3-1- اهداف تحقیق    16
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق    18
فصل دوم: " ادبیات تحقیق"     
الف- ازدواج     
1-1-2- تعریف ازدواج    22
2-1-2- ازدواج بعنوان یك پدیده اجتماعی و تحول آن    25
3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن    31
4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران    37
ب- پیشینه تحقیق     
1-2-2- تحقیقات داخلی    47
2-2-2- تحقیقات خارجی    51
ج- چارچوب نظری     
1-3-2- نظریه همسان همسری    59
2-3-2- نظریه نیازهای شخصیتی مكمل    69
3-3-2- نظریه مجاورت مكانی (همجواری)    74
4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر    76
5-3-2- تئوری تصور از همسر مطلوب    79
- بسوی یك نظریه تركیبی    79
6-3-2- نظریه مبادله    82
- بیان فرضیه ها    85
- مدل تحلیلی    86
فصل سوم: " چارچوب روش تحقیق"     
1-3- روش تحقیق     88
2-3- تكنیك جمع آوری اطلاعات    89
3-3- اعتبار و روائی    89
4-3- نمونه تحقیق    90
5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه     90
6-3- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات    92
7-3- زمان و مكان تحقیق    93
8-3- كاربرد علمی و عملی پژوهش    93
9-3- متغیرهای تحقیق    94
10-3- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    94
فصل چهارم :      
توصیف داده ها    98
فصل پنجم:     
- نتیجه گیری     149
- محدودیت ها    151
- پیشنهادات     152
- منابع و مأخذ    153 
- پیوستها    

فهرست جداول    صفحه
جدول 1-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 1 (زیبایی ظاهری)    99
جدول 2-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 2 (آراستگی ظاهری)    100
جدول 3-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 3 (خوش اندام بودن)    101
جدول 4-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 4 (سن همسر)    102
جدول 5-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 5 (خواندن قرآن و كتابهای دینی)    103
جدول 6-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 6 (رعایت حجاب)    104
جدول 7-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 7 (روزه گرفتن)    105
جدول 8-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 8 (فامیل بودن همسر)    106
جدول 9-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 9 (همشهری بودن همسر)    107
جدول 10-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 10 (زبان و قومیت یكسان)     108
جدول 11-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 11 (شغل پدر همسر)    109
جدول 12-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 12 (شغل مادر همسر)    110
جدول 13-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 13 (درآمد پدر همسر)    111
جدول 14-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 14 (درآمد مادر همسر)    112
جدول 15-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 15 (تحصیلات پدر همسر)    113
جدول 16-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 16 (تحصیلات مادر همسر)    114
جدول 17-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 17 (درآمد همسر)    115
جدول 18-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 18 (تحصیلات تحصیلات همسر)    116
جدول 19-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 19 (شغل همسر)    117
جدول 20-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 20 (مهریه)    118
جدول 21-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 21 (جهیزیه)    119
جدول 22-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 22 (اهمیت توجه به نظر والدین)    120
جدول 23-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 23 (همسان تحصیلی)    121
جدول 24-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 24 (میزان تحصیلات همسر)    122
جدول 25-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 25 (اعتقاد دینی خود فرد)    123
جدول 26-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 26 (تناسب سنی)    124
جدول 27-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 27 (سن مورد نظر برای همسر)    125
جدول 28-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 28 (مقبولیت اجتماعی خانواده همسر)    126
جدول 29-4- فراوانی و درصد پاسخ های آزمودنیها به سئوال شماره 29 (اصالت خانواده همسر)    127
جدول 30-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس    128
جدول 31-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك تحصیلات    129
جدول 32-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك سن    130
جدول 33-4- فراوانی و درصد آزمودنیها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات    131
جدول 34-4- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج    132
جدول 35-4- خلاصه نتایج تحلیل و اریانس یك طرفه (به تفكیك چهار گروه سنی)    141
جدول 36-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك جنس)    143
جدول 37-4- خلاصه نتایج آزمون t گروههای مستقل (به تفكیك سطح تحصیلات)    145

فهرست نمودارها    صفحه
شكل 1 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس    128
شكل 2 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك تحصیلات    129
شكل 3 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك سن    130
شكل 4 : نمودار ستونی فراوانی آزمودنی ها به تفكیك جنس و سطح تحصیلات    131
شكل 5 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك زیبایی ظاهری    134
شكل 6 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اعتقاد مذهبی    135
شكل 7 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك قومیت    136
شكل 8 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك رفاه مادی    137
شكل 9 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سطح تحصیلات همسر    138
شكل 10 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك سن همسر    139
شكل 11 : هیستوگرام نمره های آزمودنی ها در ملاك اصالت    140

چكیده
از آنجایی كه بررسی و شناخت ملاكهای همسرگزینی موجبات تشكیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد، بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاكهایی كه در همسرگزینی افراد تحصیل كرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یك از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا، هدف تحقیق "بررسی میزان تأثیر پذیری ملاكهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است".
چارچوب تئوریك این بررسی را دیدگاههای همسان همسری، مجاورت مكانی و تئوری مبادله تشكیل میدهند ، بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش "پیمایش" بعنوان یك روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد، كه در بین یك نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تكمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون "t" استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد كه ، از بین هفت فرضیه مطرح شده، صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی كه جوانان تحصیل كرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با كسانی را دارند كه از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاكهای زیبایی ظاهری، اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند، امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند، و ملاكهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات، در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ملاكهای ازدواج در بین دانشجویان , دانلود , پایان نامه , پروژه , تحقیق ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396

ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک , دانلود ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک , نمونه ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک , فایل ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک , خرید ترجمه مقاله دریافت SPR پلیمر نشانده شده مولکولی پلیمریزاسیون الکتریکی (E-MIP) مولکول های دارو، ترتیوفین کمپلکس پیش پلیمریزاسیون و مونومرهای الکترو اک ,
ن : شاهین
ت : پنجشنبه 5 مرداد 1396

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یسن چن، 2004)

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یسن چن، 2004) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یسن چن، 2004) , دانلود پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یسن چن، 2004) , نمونه پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یسن چن، 2004) , فایل پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یسن چن، 2004) , خرید پرسشنامه خودپنداره تحصیلی (یسن چن، 2004) ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پرسشنامه دوسوگرایی نسبت به جنس مخالف (گلیک و فیسکه، 1996)

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه دوسوگرایی نسبت به جنس مخالف (گلیک و فیسکه، 1996) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه دوسوگرایی نسبت به جنس مخالف (گلیک و فیسکه، 1996) , دانلود پرسشنامه دوسوگرایی نسبت به جنس مخالف (گلیک و فیسکه، 1996) , نمونه پرسشنامه دوسوگرایی نسبت به جنس مخالف (گلیک و فیسکه، 1996) , فایل پرسشنامه دوسوگرایی نسبت به جنس مخالف (گلیک و فیسکه، 1996) , خرید پرسشنامه دوسوگرایی نسبت به جنس مخالف (گلیک و فیسکه، 1996) ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پاورپوینت زندگینامه و آثار وارطان هوانسیان

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار وارطان هوانسیان خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت زندگینامه و آثار وارطان هوانسیان , دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار وارطان هوانسیان , نمونه پاورپوینت زندگینامه و آثار وارطان هوانسیان , فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار وارطان هوانسیان , خرید پاورپوینت زندگینامه و آثار وارطان هوانسیان ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال , دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال , نمونه پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال , فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال , خرید پاورپوینت زندگینامه و آثار استیون هال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995)

به صفحه دانلود فایل پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995) , دانلود پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995) , نمونه پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995) , فایل پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995) , خرید پرسشنامه تکانشگری (بارت و همکاران، 1995) ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پروژه متره و برآورد مسکونی 160 متری 4 طبقه

به صفحه دانلود فایل پروژه متره و برآورد مسکونی 160 متری 4 طبقه خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پروژه متره و برآورد مسکونی 160 متری 4 طبقه , دانلود پروژه متره و برآورد مسکونی 160 متری 4 طبقه , نمونه پروژه متره و برآورد مسکونی 160 متری 4 طبقه , فایل پروژه متره و برآورد مسکونی 160 متری 4 طبقه , خرید پروژه متره و برآورد مسکونی 160 متری 4 طبقه ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 120 متری

به صفحه دانلود فایل پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 120 متری خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 120 متری , دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 120 متری , نمونه پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 120 متری , فایل پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 120 متری , خرید پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی 120 متری ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پاورپوینت زندگینامه و آثار اسکار نیمایر

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار اسکار نیمایر خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت زندگینامه و آثار اسکار نیمایر , دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار اسکار نیمایر , نمونه پاورپوینت زندگینامه و آثار اسکار نیمایر , فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار اسکار نیمایر , خرید پاورپوینت زندگینامه و آثار اسکار نیمایر ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت

به صفحه دانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت , دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت , نمونه پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت , فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت , خرید پاورپوینت زندگینامه و آثار حسین امانت ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS )

به صفحه دانلود فایل شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ) خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ) , دانلود شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ) , نمونه شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ) , فایل شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ) , خرید شیپ فایل روستاهای استان تهران ( نقشه GIS ) ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال پیرامیدال

به صفحه دانلود فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال پیرامیدال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال پیرامیدال , دانلود تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال پیرامیدال , نمونه تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال پیرامیدال , فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال پیرامیدال , خرید تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال پیرامیدال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال

به صفحه دانلود فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , دانلود تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , نمونه تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , خرید تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال

به صفحه دانلود فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , دانلود تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , نمونه تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال , خرید تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور دی هگزاگونال دی پیرامیدال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال پیرامیدال

به صفحه دانلود فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال پیرامیدال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال پیرامیدال , دانلود تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال پیرامیدال , نمونه تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال پیرامیدال , فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال پیرامیدال , خرید تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال پیرامیدال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال تراپزوئدرال

به صفحه دانلود فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال تراپزوئدرال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال تراپزوئدرال , دانلود تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال تراپزوئدرال , نمونه تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال تراپزوئدرال , فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال تراپزوئدرال , خرید تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال تراپزوئدرال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال دی پیرامیدال

به صفحه دانلود فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال دی پیرامیدال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال دی پیرامیدال , دانلود تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال دی پیرامیدال , نمونه تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال دی پیرامیدال , فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال دی پیرامیدال , خرید تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور هگزاگونال دی پیرامیدال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396

تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور تتراگونال اسکالنوئدرال

به صفحه دانلود فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور تتراگونال اسکالنوئدرال خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور تتراگونال اسکالنوئدرال , دانلود تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور تتراگونال اسکالنوئدرال , نمونه تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور تتراگونال اسکالنوئدرال , فایل تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور تتراگونال اسکالنوئدرال , خرید تصویر استریوگرافیک و عناصر تقارن بلور تتراگونال اسکالنوئدرال ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 2 مرداد 1396
   
ساخت وبلاگ جدید جای لینک شما
بستن تبلیغات [x]