دسته بندیکامپیوتر
فرمت فایلdoc
حجم فایل319 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 128 ص

     از نظر دیدگاه مدیران کتابخانه ها ، عمده ترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات ، نبود کارکنان آموزش دیده و عدم آموزش کافی می باشد . تقریبا 40% درصد از مدیران کتابخانه ها ، دوره های آموزشی ضمن خدمت آموزش استفاده از فناوری اطلاعات را گذرانده اند.

 

چكیده  1

1- معرفی پژوهش

1-1-  مقدمه   3

1-2- بیان مساله 4    

1-3-  اهمیت پژوهش 5

1-4-  اهداف پژوهش  5

1-5- سئوالات پژوهش 6

1-6- تعاریف عملیاتی  6

1-7- متغیرهای اساسی پژوهش  8

2- مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه  10

2-2- تاریخچه كاربرد فناوری اطلاعات  11

2-2-1- از ابتدا تا قرن 18 12

2-2-2-نخستین كتابشناسیها 13

2-2-3-قرن هجدهم  13

2-2-4- قرن نوزدهم  13

2-2-5- دكومانتاسیون بعد از 1958 14

2-2-6- عصر حاضر 15

2-2-7-  نقش ارتباطات  16

2-3-  اهمیت فناوری اطلاعات  16

2-4- فناوری اطلاعات در كشورهای در حال توسعه  17

2-4-1- زیرساخت فناوری اطلاعات در كشورهای در حال توسعه 20 

2-5- فناوری اطلاعات و كتابخانه ها 23

2-5-1- تاثیر فناوری اطلاعات بر كتابخانه ها و خدماتشان  25

2-5-2-فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی  27

2-5-2-1-فناوری  اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی جهان  27

2-5-2-2- فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی ایران  28

2-5-3- زیرساخت های فناوری اطلاعات در كتابخانه ها 30

2-5-3-1- زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی ایران  31

2-6- مروری برمطالعات انجام شده  33

2-6-1- پژوهشهای انجام شده در ایران  33

2-6-2- پژوهشهای انجام شده درخارج  34

3- روش پژوهش و گردآوری اطلاعات

3-1- جامعه آماری پژوهش 37

3-2- روش پژوهش  37

3-3- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 37

3-4- تجزیه و تحلیل داده ها 37

4- یافته های پژوهش

4-1- مقدمه  39

4-2- نیروی انسانی 42

4-3- امكانات و تجهیزات  52

4-4- بودجه و امكانات   74

4-5- شرایط سازمانی  79

4-6- دیدگاه مدیران  85

 

 

5 - بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه  98

5-2- خلاصه یافته ها 98

5-3- نتیجه گیری  107

5-4- پیشنهادات 109

5-5-پیشنهاد برای پژوهش های آتی 110

پیوست ها

پیوست یك (پرسشنامه مدیران 113

پیوست دو(پرسشنامه كتابداران 120

پیوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سایت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  122

منابع و ماخذ

منابع فارسی 124

منابع لاتین 127

چكیده انگلیسی  128

 

فهرست جدولها

جدول  صفحه

 

جدول4-1- اطلاعات کلی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  40

جدول 4-2- توزیع فراوانی درجه واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 41

جدول 4-3- توزیع فراوانی مدیران كتایخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج بر حسب مدرک تحصیلی-سال1387 42

جدول 4-4- توزیع فراوانی سابقه کار مدیران کتابخانه ها ی مرکزی واحدهای دانشگاهی

منطقه پنج 42

جدول 4-5- توزیع فراوانی تحصیلات نیروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال1387  43

جدول 4-6- توزیع فراوانی تحصیلات نیروی انسانی شاغل درهریک از کتابخانه های مركزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال 1387 45

جدول 4-7- توزیع فراوانی کارکنان شاغل در هریک از بخشهای کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج –سال1387 46

جدول 4-8- توزیع فراوانی دورهای آموزشی برگزار شده حین خدمت در زمینه فناوری اطلاعات در هریک از کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج  48

جدول 4-9- توزیع فراوانی میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  به زبان انگلیسی 49

جدول 4-10- توزیع فراوانی میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با نرم افزارهای كتابخانه ای   49

جدول 4-11- توزیع فراوانی  میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با ویندوز، ویندوز، آفیس ، بانكهای اطلاعاتی و 50

جدول 4-12- توزیع فراوانی میزان آشنایی كتابداران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با اینترنت  51

جدول 4-13- توزیع فراوانی برحسب امکانات سخت افزاری موجود در هریک از کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج-1387   52

جدول 4-14- توزیع فراوانی امكانات نرم افزاری  موجود دركتابخانه های مركزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی - سال1387 55

جدول 4-15- توزیع فراوانی منابع الكترونیكی موجود درهریک از كتابخانه های مرکزی دانشگاهی منطقه 5دانشگاه آزاد اسلامی-1387 58

جدول 4-16- توزیع فراوانی کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج برحسب  اتصال به اینترنت  61

جدول4-17- توزیع فراوانی كتابخانه های مركزی دارای وب سایت در واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  61

جدول 4-18- توزیع فراوانی مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مركزی دانشگاهی منطقه پنج 62

جدول 4-19- توزیع فراوانی استفاده از نرم افزارهای كتابخانه ای در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  65

جدول 4-20- توزیع فراوانی استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار های کتابخانه ای در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  66

جدول 4-21- توزیع فراوانی ابزار بازیابی اطلاعات در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 68

جدول 4-22- توزیع فراوانی بازیابی رایانه ای اطلاعات کتابشناختی منابع  در كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  69

جدول 4-23- توزیع فراوانی میزان ارائه خدمات نمایه سازی و چكیده نویسی در کتابخانه های مركزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج 70

جدول4-24- توزیع فراوانی خدمات برق رسانی متناسب (عدم قطع برق ) درهریك از  كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج    71

جدول 4-25- توزیع فراوانی میزان استفاده از خدمات کامپیوتری نظیر شبکه ، اینترنت و نرم افزار در هریك از  كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج   72

جدول 4-26- توزیع فراوانی میزان استفاده ازپست الكترونیك (E-mail) درفعالیت ها و خدمات هریك ازكتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 73

جدول4-27- توزیع فراوانی تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تجهیزات كامپیوتری و سایر خدمات كامپیوتری 74

جدول4-28- توزیع فراوانی میزان بودجه مصرفی برای استخدام و به كارگیری متخصصان IT در هریك از كتابخانه های مركزی  دانشگاهی منطقه پنچ 75

جدول 4-29- توزیع فراوانی میزان حمایت مالی دانشگاه برای تهیه نرم افزار و سخت افزار كتابخانه در کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در زمینه فناوری اطلاعات 76

جدول 4-30- توزیع فراوانی داشتن تنخواه در کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج  77

جدول 4-31- توزیع فراوانی افزایش  بودجه سالیانه كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج   78

جدول 4-32- توزیع فراوانی وجود بخش های مختلف كتابخانه در ساختار كتابخانه های مركزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  79

جدول 4-33- توزیع فراوانی ارتباط کتابخانه های واحدهای دانشگاهی درزمینه فناوری اطلاعات با سایر مراكز دانشگاهی 80

جدول 4-34- توزیع فراوانی كنترل و نظارت واحدهای دانشگاهی برعملكرد فناوری اطلاعات در كتابخانه های مركزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج    81

جدول 4-35- توزیع فراوانی حمایت واحدهای دانشگاهی از تغییرات لازم در زمینه فناوری اطلاعات در كتابخانه های مركزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج   81

جدول 4-36- توزیع فراوانی كتابخانه ها برحسب دارا بودن ساختار سازمانی متناسب و هماهنگ با اهداف و وظایف خود در واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج  82

جدول 4-37- توزیع فراوانی برحسب دارا بودن چارت  سازمانی در كتابخانه های  واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج    82

جدول 4-38- توزیع فراوانی  وجود كمیته مشورتی یا شورای هماهنگی در  كتابخانه های مركزی هریك از واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  83

جدول 4-39- توزیع فراوانی برحسب میزان نظارت واحد دانشگاهی بر انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی و استخدام كاركنان در هریك از كتابخانه های مركزی  84

جدول 4-40- توزیع فراوانی دیدگاه مثبت و پذیرای  مدیران کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها   85

جدول 4-41- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  در رابطه با تاثیر عدم آشنایی کارکنان کتابخانه به زبان انگلیسی در عدم دسترسی به تازه ترین اطلاعات منتشر شده در جهان   

جدول4-42- توزیع فراوانی  تاثیر نگرش مثبت  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه 5 نسبت به فناوری اطلاعات بر خودکارسازی کتابخانه 87

جدول 4-43- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به نظام آموزشی موجود در دانشگاه  88

جدول 4-44- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درمورد مثبت بودن  نگرش کاربران کتابخانه در رابطه با بکارگیری فناوری اطلاعات درکتابخانه  89 

جدول 4-45- توزیع فراوانی  دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره  تاثیر وجود انجمنی تخصصی کتابداری بربهره گیری از فناوری اطلاعات درکتابخانه 90

جدول4 -46- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  درباره تاثیر ترس از ورود  فناوری های  اطلاعات نوین به کتابخانه  بربهره گیری از فناوری اطلاعات درکتابخانه ها   91

جدول 4-47- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به میزان اعتمادشان به سیستمهای کامپیوتری  92

جدول 4-48- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و برآورده کردن انتظارات آنها 93

جدول 4-49- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با ضرورت کسب مهارتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات برای کتابداران   94

جدول 4-50- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با میزان مهیا بودن عوامل فرهنگی و مدیریتی فناوری اطلاعات در كتابخانه ها 95

جدول 4-51- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در مورد موانع بهره گیری از فناوری اطلاعات در كتابخانه های دانشگاهی  96

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1- توزیع درصد تحصیلات نیروی انسانی شاغل در كل کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی– سال1387 44

نمودار4-2- توزیع فراوانی امکانات سخت افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1387  54

نمودار4-3- توزیع درصد امکانات نرم افزاری موجود در كل کتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1387 57

نمودار4-4- توزیع درصد منابع الكترونیكی موجود درکل كتابخانه های مركزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1387  60

نمودار4-5- توزیع درصد مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی-1387

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پایان نامه , بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در كتابخانه ها ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل93 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پایان نامه بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان ‏ 103 ص

 

مقدمه

1-            مزاح یا شوخ طبعی

مزاح   به عنوان یكی از ویژگیهای شخ+صیتی انسان، كیفیتی منحصر به نوع آدمی است. اگر چه ارائه تعریف دقیقی از مزاح دشوار است، اما حتی در تمدنهای باستان نیز در این باره نظرات و مطالب گسترده ای مطرح شده است. مثلاً در كتاب عهد عتیق، پندی به این مضمون وجود دارد كه «دلی شاد به خوبی یك طبیب كار می كند» افلاطون، ارسطو و اندیشمندان و فلاسفه سایر اعصار و قرون نیز دربارة مزاح به اظهار نظر پرداختند. در متون احادیث اسلامی نیز روایاتی از پیامبر و ائمه وجود دارد كه حاكی از تأثیرات مثبت مزاح در زندگی مؤمنان است. در روایاتی از پیامبر اكرم (ص) ایشان فرموده اند «هیچ مؤمنی نیست جز این كه او را شوخی و مزاح است».

متون اخیر روان شناسی بر نقش مزاح در سازگاری و مقابله   با استرس از یك سو و اثرات آن در افزایش بهبود كیفیت زندگی از سوی دیگر تأكید كرده اند (نجاریان، براتی و ابراهیمی قوام، 1373). در اصطلاح Humor (به معنی مزاح) از كلمة لاتین Humere به معنای «جاری ساختن» و «مرطوب بودن» مشتق شده است. از دیدگاه فلاسفه و اندیشمندان باستان، مزاح متأثر از اخلاط چهارگانه بدن است كه سبب علامت جسمی و روانی اند. آنان معتقد بودند خون قرمز، جاری، گرم و مرطوب است و چنانچه بر سایر اخلاط غالب شود، فرد سالم، امیدوار، با نشاط و سر حال می گردد. اما چنانچه ترشحات سایر اخلاط غلبه یابند فرد در حالتی مرضی قرار می گیرد برای مثال اگر ترشحات كبد كه صفرای سیاه است غالب شود فر دچار نوعی حالت مرضی می شود و از نظر خلقی، حساس، زودرنج، كج خلق و دچار حالات مالیخولیا و افسردگی می شود كه سبب نگ`رشی منفی و غمگنانه به زندگی می گردد. بدین ترتیب علت انتخاب اصطلاح Humor به جاری و مرطوب بودن خون به مثابة علت سببی مزاح است. در قرون میانه و پس از آن نیز پیرامون مزاح و شوخی نظراتی ارائه شده است. مثلاً توماس هابز   فیلسوف انگلیسی معتقد بود كه شوخی در درجه اول، روشی در جهت ابراز خشم و غضب آدمی است و هدف آن توهین به مخاطب یا شخص ثالث است (به نقل از راسكین  ، 1985). كانت   مزاح را احساس و تأثیر حاصل از تغییر شكل ناگهانی و بی ربط یك توقع یا انتظار به هیچ و پوچ می دانست.

 

چكیده      

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه      

 بیان مسئله تحقیق        

اهمیت و ضرورت تحقیق               

اهداف تحقیق                   

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    

  فصل دوم: مبانی نظری و یافته های پژوهشی

مبانی (رویكردهای) نظری روان شناختی مزاح    

    نظریه اهانت                       

نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی               

نظریه ناهماهنگی و تباین     

واكنشهای مزاح      

مزاح و سیستم ایمنی بدن  

مزاح و عملكرد تحصیلی        

نقش درمانی مزاح  

تبین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس  

مدل تعاملی استرس                  

مبانی نظری سلامت روانی   

نظریه موری            

نظریه آدلر              

نظریه فروم            

نظریه مزلو            

نظریه اسكینر                  

نظریه یونگ                  

افراد سالم از نظر روانی        

نظریه اسلام                 

اهمیت سلامت روان                                         

عوامل زیستی           

عوامل عاطفی و روانی

عوامل اجتماعی      

رابطة بین استرس، كنار آمدن و سلامتی               

پیامدهای استرس    

اختلال هیجانی       

اختلال شناختی       

اختلال فیزیولوژیكی                               

كنار آمدن                   

روشهای كنار آمدن مستقیم       

كنار آمدن مواجهه ای                 

مسئله گشایی برنامه ریزی شده              

حمایت اجتماعی     

روشهای كنار آمدن دفاعی        

مكانیزمهای دفاعی                            

كاهش دهندگان شیمیایی استرس                     

پسخوراند زیستی              

ورزش    

یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی) 

ترغیب پرورش توانایی شوخ طبعی       

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری و روش نمونه گیری  

ابزار اندازه گیری (پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R)                  

نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R      

پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R   

مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین ولفكورت          

نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی                  

طرح تحقیق و منطق انتخاب آن             

روش اجرا تحقیق                              

روش تحلیل داده ها                           

فصل چهارم: یافته های تحقیق

یافته های توصیفی                                    

یافته های مربوط به فرضیه تحقیق                                

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری تحقیق

تبیین یافته های تحقیق             

محدودیتهای تحقیق           

پیشنهادات                         

فهرست منابع                    

ضمائم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پایان نامه , بررسی رابطه شوخ طبعی , با سلامت روانی در دانشجویان ‏ ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 1 شهريور 1396

ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی

به صفحه دانلود فایل ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی خوش آمدید. به منظور مشاهده توضیحات بیشتر و دانلود روی دکمه سبز رنگ زیر کلیک کنید.

توضیحات بیشتر دانلود:: برچسب ها : ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی , دانلود ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی , نمونه ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی , فایل ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی , خرید ترجمه مقاله مدل نمایش سیستمهاى همزمان یا موازى در شبکه های زیستی ,
ن : شاهین
ت : دوشنبه 30 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل165 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

 

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک ( فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی )
دسته مدیریت ( مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت، مدیریت عمومی)
تعداد اسلاید21 اسلاید
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)
کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی می باش

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک ( فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی )دسته مدیریت ( مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت، مدیریت عمومی)تعداد اسلاید21 اسلایدفرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)کتاب مدیریت عمومی دکتر مهدی الوانی از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی در سطح کارشناسی می باشد

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پاورپوینت برنامه ریزی، برنامه ریزی جامع و استراتژیک ( فصل دوم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی ) , خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک , وجوه افتراق برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی عملیاتی , اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان , فرایند برنامه ی ریزی جامع , برنامه ریزی عملیاتی , تکنیک های برنامه ریزی , جدول کارنما , برنامه ریزی نیروی انسانی , برنامه ریز ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیسی شارپ | # C
فرمت فایلzip
حجم فایل13.874 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

به نام خدا

فروش و معرفی  نرم افزار کارا سرویس نسخه   2.00

شرکت کارا پردازان مبتکر پارسیان

 

درباره ما: 

شرکت کارا پردازان مبتکر پارسیان  

شماره ثبت شرکت: 1687

 شناسه ملی: 14003475871

 

دفتر مرکزی تهران- شهرستان بهارستان- شهر گلستان- نبش خیابان نارون- پلاک 63

تلفن های تماس: 02156320654- 02165321648- 02156321629

دفتر مرکزی: اردبیل، چهار باغمیشه، کوچه بالا باغمشه، پ 5، ط4

تلفن تماس: 09353414749 (در صورت هر گونه مشکل و پشتیبانی با مهندس عالی نژاد در تماس باشید)

تاسیس: 1391

 

لینک مقاله ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی ترافیک  و اختراعات و ابتکارات تهران

http://jait.sidonline.ir/product-7491-Traffic-Management-and-Petrol-Consumption-Reductio.aspx

 

اهداف شرکت: 

ایجاد نرم افزارهای کاربرپسند، سریع، قدرتمند، با کیفیت بالا و قابل اطمینان که پاسخگوی کامل نیازهای گروه مقصد بوده تا بتواند با ایجاد سیستم منظم و مهندسی شده گروه مقصد را در رسیدن به پیشرفت، حفظ امکان رقابت واتخاذ تصمیمات مناسب همراه باشد

 

علت استفاده از نرم افزار کارا:

تیم نرم افزاری کارا پردازان  با تحقیق از چندین تاکسی سرویس و حتی فعالیت در این زمینه دریافت که برخی از مهمترین دغدغه موجود در این صنف به شرح زیر است:

1)      نبود امکان پیگیری سفارشات و راننده گان در سرویس ها (زمان سرویس، مبلغ دریافتی و علت مغایرت دریافتی با مقصد و... )

2)      نبود امکان جستجوی سرویس ها و اتفاقات رخ داده در سرویس در صورت خواست مشتری  و پاسخ سریع و مطمئن به مشتریان و پیگیری توسط مدیر آژانس در صورت نیاز

3)      هزینه بالا ی خرید کاغد و نداشتن بایگانی و فضای کافی جهت نگهداری از این اسناد و یافتن سند مورد نظر در صورت نیاز

4)      اختلاف بر سر کمیسیون آژانس با راننده گان (اختلاف بر سرسرویس های انجام شده یا مبلغ دریافتی راننده که ممکن است اشتباه ثبت شده باشد به عمد یا سهوا )

5)      اختلاف بر سر نوبت بین راننده گان و مدیر آژانس

6)      نداشتن گزارش کامل از سرویس های انجام شده به صورت تکی یاکلی (روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه )

7)      نداشتن گزارش از مشتریان موجود جهت ایجاد رابطه پایدار بین مشتری و شما

8)      نداشتن لیست مشتریانی که دیگر به شما زنگ نمی زنند جهت جویا شدن علت یا مشتریانی که بیشترین سهم از درآمد آژانس را دارند جهت قدر دانی

9)      نداشتن اطلاعات از درآمدها، هزینه ها، سود آژانس

10)  نداشتن اطلاعات از ورود و خروج راننده گان و کارمندان

11)  نداشتن اطلاعات از راننده گان پرکار و کم کار

12)  نداشتن اطلاعات از تماس های گرفته شده با آژانس

13)  فراهم آمد امکان سوءاستفاده از آژانس از جانب راننده یا هر فرد دیگر که در نهایت به بی اعتمادی و نارضایتی مشتریان و همکاران منجر می گردد

14)  نداشتین امنیت اطلاعات و امکان دسترسی به آنها بدون محدودیت

 

آنچه ذکر شده تنها گوشه ای از اشکالات موجود در سیستم سنتی است که توسط تیم تحقیق شناسای گردید و به تیم توسعه نرم افزار امکان داد تا نرم افزاری با امکان حل تمام مشکلات ذکر شده و در عین حال سایر مشکلاتی که ذکر نشد به بهترین شکل ممکن  را فراهم سازد ماحصل  این فعالیت نرم افزاری شده که با استناد بر گزارشات مشتریان ما در زمره بهترین نرم افزار های موجود در کشور در این زمینه می باشد نرم افزاری که قادر است با ایجاد تحولی شگرف در فعالیت شما، شما را در رسیدن به قله های موفقیت و کسب درآمد و امکان رقابت در بازار پا برجا و مستحکم نگاه دارد.

 

برخی از امکانات:

ü      محیط ساده و کاربر پسند

ü      ارسال پیامک به مشتریان و رانندگان

ü      ایجاد یک سیستم کارامد و آزمون شده برای انجام فعالیتهای تاکسی سرویس

ü      استفاده از تجربه چندین تاکسی سرویس موفق در ایران و بهبود روش کار

ü      امکان ثبت تمام وقایع و کنترل تمام فعالیتهای آژانس

ü      امکان چاپ فاکتور با هر سایز با بهترین طراحی ممکن

ü      امکان ایجاد کاربران با سطوح دسترسی مختلف با توجه به نیاز آژانس

ü      امکان دریافت گزارشات کامل و دقیق و کارشناسی شده جهت اتخاذ تصمیمات لازم

ü      امکان جستجوی ترکیبی بسیار سریع و دقیق

ü      امکان اتصال به کالر آیدی(نمایشگر شماره تلفن)

ü      امکان دریافت، ارسال و بازگشت  سرویس به ساده ترین شکل ممکن

ü      کنترل ورود و خروج کاربران و راننده گان

ü      نوبت دهی خودکار راننده گان و مشاهده راننده گان در نوبت به همراه نمایش آخرین سرویس و مبلغ دریافتی و تمام اطلاعات لازم

ü      کنترل مبلغ دریافتی از بابت سرویس توسط راننده گان وعدم قبول مغایرت بدون درج علت آن

ü      امکان رزوراسیون به صورت تکرار شونده هفتگی و معمولی 

ü      امکان انتخاب راننده برای رزروها

ü      امکان ثبت عکس برای راننده گان  و فراخوانی راننده گان توسط سیستم صوتی

ü      امکان تسویه حساب  با راننده گان و کاربران به ساده ترین شکل ممکن

ü      پشتیبان گیری و بازیانی اطلاعات

ü      قابلیت چاپ اطلاعات به صورت پویا

ü      نمایش نمودار از اطلاعات موجود جهت تحلیل آسان

ü      امکان علامت گذاری مکان مشترکین و آژانس روی نقشه

ü      امکان مسیریابی بین دو نقطه و نمایش مسیر و تعین مسافت

ü      امکان عکس برداری با استفاده از وبکم و ضبط صدا

ü      امکان ارسال ایمیل و گزارش ایمیل های فرستاده شده

ü      امکان پشتیبان گیری خودکار از اطلاعات

ü      امکان ثبت موقعیت آژانس و مشترکین به کمک ماهواره

ü      امکان مسیر یابی و تعیین فاصله بین دو تقطه جهت محاسبه قیمت سرویس

ü      امکان نمایش زمان انتظار و زمان هر سرویس

ü      امکان محاسیه میانگین زمان انتظار و زمان سرویس ها به صورت کلی

ü      و صدها امکان دیگر که شما را هنگام استفاده متعجب خواهد نمود

در صورت نیاز به افزودن امکان جدید شرکت آماده انجام آن  با توجه به درخواست مشتری می باشد.

 

امنیت نرم افزار:

امنیت اطلاعات یکی از دغدغه های هر سیستم می باشد. از این رو نرم افزار کارا سرویس با شناسایی این امر راهکار سطح دسترسی متغیر را در نرم فزار پیاده سازی کرده است بدین صورت که برای هر کاربر سیستم رمز عبور و سطح دسترسی به قسمت های مختلف نرم افزار می توان تعریف کرد.این سطح دسترسی ها چنان کامل و جزیئ تمام بخشهای نرم افزار را در بر می گیرد از این رو شما هیچ دغدغه ای از بابت امنیت اطلاعات و دسترسی غیر مجاز در نرم افزار نخواهید داشت. در ضمن تعریف سطح دسترسی های در نرم افزار بسیار ساده و آسان طراحی شده و شما بدون نیاز به آموزش خاصی می توانید این سطح دسترسی های را تعریف نمایید.

 

 

سرویس های:

نرم افزار کارا سرویس 3 نوع سرویس در اختیار شما قرار میدهد:

1 ) سرویس روزانه

2) سرویس رزور معمولی

3) سرویس رزور تکرار شوند

 

سرویس روزانه:

این سرویس ها شامل تماس های تلفنی، مراجعه به درب آژانس و سایر سفارشات از این دست می باشد که در نرم افزار به سادگی هر چه تمام تر قابل استفاده می باشد.

 

سرویس های رزرو معمولی:

این نوع رزرو ها شامل سفارشاتی است که باید در زمان مشخص و تنها یکبار انجام شود.

 

سرویس های رزرو تکرار شونده:

این نوع رزرو ها شامل سفارشاتی است که باید طول هفته و روزهای مشخص تکرار شوند مانند سرویس مدارس، شرکتها و غیره

 

 

تسویه حسابها:

نرم افزار کارا سرویس دارای سیستم تسویه حساب با کاربر و راننده می باشد این سیستم طوری طراحی شده که به محض تغییر مبلغ دریافتی در حساب کاربر یا راننده به صورت هوشمند حساب کاربر و راننده را به روز کرده و اطلاعاتی که نمایش داده می شود همواره اطلاعات صحیح است.

سیستم تسویه حساب با راننده و کاربر قابلیت ویرایش و چاپ صورتحساب داشته و به سادگی در دسترس می باشد.

 

 

گزارشات:

به جرات می توان گفت که نر م افزار کارا سرویس یکی از کاملترین و دقیق ترین گزارشات را در اختیار شما قرار می دهد گزارشاتی که با قرار دادن اطلاعات مورد نیاز شما در مواقع نیاز راه گشا خواهند بود. از جمله ویژگیهای گزارشات در نرم افزار کارا سرویس می تواند به:

ü        امکان گزارش از تمام اطلاعات موجود در سرویس ها

ü        امکان گزارش دوره ای به صورت روزانه ، هفتگی، ماهانه، سالانه، در طول دوره مشخص و از ابتدای تاسیس آژانس

ü        امکان انتقال گزارشات به نرم افزار اکسل

ü        امکان چاپ تمام گزارشات به دو صورت انتخابی و کلی

ü        گزارش گیری ترکیبی میان فیلدها

ü        امکان نمایش نمودار برای گزارشات

ü        و ....

 

 

امکانات و ویژگیهای جانبی:

نرم افزار کارا سرویس دارای امکانات جانبی و ویژگیهای منحصر بفرد می باشد که نمونه های از آن را در ذیل ذکر می کنیم:

ü      امکان اتصال به کالر آیدی (نمایشگر تماس های تلفن)با امکان نمایس تماس های همزمان

ü      امکان نوبت دهی هوشمند راننده گان و نمایش آخرین سرویس ، مبلغ دریافتی، زمان ورود به نوبت و ...

ü      امکان تسویه حساب با راننده گان و کاربران به ساده ترین شکل ممکن

ü      امکان فراخوانی صوتی راننده گان

ü      امکان ثبت ورود و خروج راننده گان

ü      امکان مکانیابی مشترکین، محل آژانس از طریق سیستم ماهواره ای اینترنتی

ü      امکان مسیر یابی بین مبدا و مقصد

ü      امکان ثبت عکس راننده گان و کارمندان

ü      امکان ثبت 9 تلفن برای هر اشتراک

ü      امکان جلوگیری از ثبت اشتراک با تلفن و آدرس یکسان

ü      امکان ایجاد سفارش و اختصاص راننده از نوبت به سفارش به صورت خودکار هنگام تماس

ü      وامکانات دیگر که شما را هنگام استفاده شگفت زده خواهد نمود.

 

 

مشخصات فنی:

نام برنامه: کارا سرویس نسخه 2

شرکت توسعه دهنده: کارا پردازان مبتکر پارسیان

زبان برنامه نویسی:  #C

پایگاه داده:  R2 sql express 2008

پلت فرم: .net  framework 4

سیستم عامل: windows xp sp3,windows vista,windows 7

 

قیمت نرم افزار:

300,000 تومان

 

متخصصین شرکت:
 امنیت داده و پشتیبان شرکت مهندس جعفر عالی نژاد: 0935341474
برنامه نویس مهندس یاسر عشقی: 09197261757
طراح و اجرای نرم افزار مهندس مرتضی گنجه اصل: 09143588410

مدیر کل دفتر مرکزی تهران مهندس رسول انصاری: 09190193682

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : شرکت کارا پردازان مبتکر پارسیان , شماره ثبت شرکت کارا 1687 , شناسه ملی شرکت کارا 14003475871 , دفتر مرکزی تهران شهرستان بهارستان شهر گلستان نبش خیابان نارون پلاک 63 , تلفن های تماس 02156320654 02165321648 02156321629 , دفتر مرکزی اردبیل، چهار باغمیشه، کوچه بالا باغمشه، پ 5، ط4 , امنیت داده و پشتیبان شرکت مهندس جعفر عالی نژاد 0935341474 , برنامه نوی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیشبکه های کامپیوتری
فرمت فایلzip
حجم فایل53 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

گزارش پروژه ی درس مباحث ویژه

برنامه ی مربوط به رسم گراف های خواسته شده در فولدر methods قرار داده شده است. همچنین نتایج شامل مقدار فراوانی هر درجه به ازای هر یک از الگوریتم های خواسته شده در پروژه، معیارهای مورد نظر شامل مرکزیت میانوندی، فاصله ی ژئودزی، ضریب خوشیدگی،تعداد گروه های ایزوله و اتصال پذیری گره در فولدر result موجود می باشد. تولید گراف های خواسته شده توسط NetworkX 1.7 است.

نمودارهای خواسته شده در فایل excel به نام result-mabahes موجود می باشد. با توجه به نمدارهای رسم شده می توان نتایج زیر را گرفت:

1) طبق الگوریتم BA فراوانی بر حسب درجه ی ایجاد شده از power law پیروی می کند.

2) نمودار مربوطه برای الگوریتم ER از power law پیروی نکرده و از پواسون پیروی می کند.

3)نمودار مربوطه برای الگوریتم SW از پواسون پیروی می کند.

4) نمودار مربوط به الگوریتم KE از power law پیروی می کند.

5) همچنین گراف p,g را در حالتیکه p=1 و g=0 است رسم شده است ( که در واقع نقطه ی بهینه از لحاظ تغییرات قطر است  dd/df)

همچنین طبق خواسته ی مساله نمودار را در صورت خرابی تصادفی به ازای الگوریتم های موجود و با درصد های خرابی 10% ، 15% ، 20% و 30% رسم نموده ایم. به ازای کلیه ی حالات SW بدترین حالت را دارد و وضعیت گراف های p,g و BA در ازای درصد های خرابی متفاوت از سایر الگوریتم ها بهتر است.

نمودارها را در شکل زیر می توانید مشاهده نمایید ( معیار رسم نمودارها متوسط فاصله ی ژئودزی پس از حملات است).

 

from networkx import *
import sys
import networkx as nx
from random import random
vNum = 1000

G=nx.erdos_renyi_graph(vNum,0.01)

T10 = copy.deepcopy(G)
T15 = copy.deepcopy(G)
T20 = copy.deepcopy(G)
T30 = copy.deepcopy(G)


for  b in range (0 ,vNum):
    c = random() * 100
    if (c <= 10):
        T10.remove_node(b)

for  b in range (0 ,vNum):
    c = random() * 100
    if (c <= 15):

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : طبق الگوریتم BA فراوانی بر حسب درجه ی ایجاد شده از power law پیروی می کند , نمودار مربوطه برای الگوریتم ER از power law پیروی نکرده و از پواسون پیروی می کند , نمودار مربوطه برای الگوریتم SW از پواسون پیروی می کند , همچنین گراف pg را در حالتیکه p1 و g0 است رسم شده است , نمودار مربوط به الگوریتم KE از power law پیروی می کند , نمودارها شکل ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل26 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی علل نارضایتی شغلی در بین معلمان خانم مقطع ابتدایی شهرستان دهلران

فهرست مطالب 
مقدمه
طرح مسئله
كلید واژه ها
تعاریف و اصطلاحات و تعریف مفاهیم
روش و تكنیك
محتوای موضوع
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع
 
مقدمه
یكی از عناصر عمده ای كه تشكیل سازمان های آموزشی بدون آن امكان پذیر نیست نیروی انسانی آموزشی آن سازمانها یعنی معلم است هر چند امر تدریس در زمره حرف قلمداد شده است ولی با توجه به عملكرد معلم به دراز انتقال دانتتنی های صرف، می توان امر تدریس را یك هنر تلقی نمود برخوردار بودن از دانش و سیع و معلومات عمیق نمی تواند، ملاك اصلی برای اشغال پایگاه اجتماعی و مقام معنوی معلم باشد لذا شرط عمده احراز مقام معلمی، علاوه بر مستعد بودن فرد برای پذیرش دانستنیهای لازم و در رابطه با شغل آموزگاری این است كه داوطلب این شغل، از شرایط خاص دیگری نیز برخوردار باشد، برخودراری معلم از شرایط خاص به منظور ایجاد دگرگونی های لازم در رفتار دانش آموزان و تكمیل انستنتاجات او از مفاهیم است پل برآورد این هدف با آمادگی های لازم معلم به قبل از پرداختن به انجام این وظیفه خطیر، رابطه مستحكم و غیر قابل انكاری پیدا می كند كه محتوای برنامه تربیت معلم با برخورداری از كیفیتی خاص می تواند معلم را در رسالتش یاری دهد كه گاهی اوقات مشاهده می شود كه معلمین احساس نارضایتی از شغل خود می كنند كه این می تواند علل یا عواملی را پیش رو داشته باشد به این صورت كه نگذارد معلمین با روحیه ای بالا و همكاری بهینه در جهت پرورش دانش آموزان نقش مؤثری داشته باشند كه نوع برخورد مدیران و نوع مشكلات فردی در ایجاد این نارضایتی می تواند نقش مهمی داشته باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : نارضایتی شغلی معلمین , نوع مدیریت , نارضایتی همسر , پایان نامه , پروژه , کارشناسی , روانشناسی , علوم تربیتی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیامنیت
فرمت فایلdoc
حجم فایل12.278 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مدیریت ترافیک و کاهش مصرف سوخت بنزین با استفاده از نرم‌افزار تاکسی تلفنی‌ها
 
جعفر عالی‌نژاد  –  علی برومندنیا
1دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه کامپیوتر، قزوین، ایران
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه کامپیوتر، قزوین، ایران
 
چکیده
پردازش ابری یک فناوری جدید است که به‌تازگی از طرف شرکت‌های مختلف از جمله مایکروسافت، گوگل، آمازون و آی‌بی‌ام عرضه شده است. پردازش ابری مجموعه‌ای ازمنابع مجازی و مقیاس‌پذیر است که قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز کاربران با پرداخت براساس میزان استفاده آنها ازسرویس‌ها می‌باشد درحقیقت مجموعه‌ای از خدمات شبکه است که می‌تواند از طریق راه‌های ساده و فراگیر در دسترس کاربران قرار گیرد. در این مقاله به معرفی یک نرم افزار ویژه تاکسی سرویس‌ها که برای مدیریت ترافیک کارایی بهتری نسبت به نرم افزارهای مشابه موجود در بازار را دارد پرداخته شده است. این سیستم از محیط پردازش ابری برای مبادله داده‌ها استفاده می‌کند. همچنین در این مقاله تهدیدهای امنیتی موجود بر روی پردازش ابری مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده این مشکل با استفاده از مکانیزم رمزنگاری و پروتکل مدیریت کلید امن، حل شود.  
واژگان کلیدی: مدیریت ترافیک، پردازش ابری، امنیت، نرم افزار امن.
 
    مقدمه
چالش اصلی برای استفاده از ذخیر سازی ابری داده‌ها در تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدل کسب و کار نهفته است. که با افزایش هزینه های ذخیره سازی الکترونیکی داده‌ها و منابع مالی محدود همه را ملزم به استفاده از این تکنولوژی نموده است. پردازش ابری به عنوان یک سرویس، تحت بستر اینترنت تعریف شده است. در مقایسه با راه‌حل‌های سنتی که در آن سرویس‌های فناوری اطلاعات بر پایه کنترل‌های فیزیکی و منطقی بودند، پردازش ابری نرم‌افزارهای کاربردی و پایگاه داده‌ها را به سمت مراکز داده‌های بزرگ سوق داده است. پردازش ابری مجموعه‌ای ازمنابع مجازی و مقیاس ‌پذیر است که قابلیت ارائه خدمات مورد نیاز کاربران با پرداخت براساس میزان استفاده آنها
 

Traffic Management and Petrol Consumption Reduction using Call Taxi Software

Jafar Alinezhad, Ali Broumandnia 

M.Sc. Student, Department of computer, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
Assistant Professor,   Department of computer, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

Abstract
Cloud computing is a novel technology which is introduced recently by various corporations, including Microsoft, Google, Amazon, and IBM. Cloud computing is a set of virtual and scalable sources that can meet customers service demand based on their usage payments. In fact, this is a set of network services which can be delivered to the users through widespread and straightforward methods. In this paper, new software package for taxi service is proposed which can be exploited for traffic management having better efficiency compared to the conventional ones. This system utilizes cloud computing environment for data exchange. In addition, security threats available on cloud computing are evaluated. It is tried to cope with this problem using encoding mechanism and safe key management protocol.

Keywords: traffic management, cloud computing, security, safe software

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : ویژگی‌های پردازش ابری , معماری عمومی پردازش ابری , اهمیت بكارگیری سیستمهای هوشمند حمل ونقل در مدیریت ترافیک , ضرورت گرایش به فن آوریهای نوین درعرصه حمل ونقل , 2 کارهای انجام شده در مورد کنترل ترافیک شهری , برسی امنیت نرم‌افزار ارائه شده , سرویس‌های نرم افزار کارا , الگوریتم امنیت داده‌های ذخیره شده در پردازش ابری , Jafar Alinezhad Encode , مدیریت ترافیک ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل309 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب  
عنوان                                                                                     صفحه
چكیده
فصل اول: كلیات پژوهش
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسئله
3-1- اهمیت ضرورت پژوهش
4-1- انگیزه پژوهش
5-1- هدف پژوه
6-1- سوال پژوهش
7-1- تعاریف عملیاتی  
فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2- مبانی نظری پژوهش
1-1-2- فرهنگ سازمانی
2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی
3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی
4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی
5-1-2- منابع فرهنگ
6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ
7-1-2- انواع فرهنگ سازمان
8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی
9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان
10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه
11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش
12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ
13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت
14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی
15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان
16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ
17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی
18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی
19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار
20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی
1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز
2-20-1-2- الگوی اوچی
3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن
4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر
5-20-1-2- الگوی كرت لوین
6-20-1-2- الگوی منوچهر كیا
2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات
3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات
4-2-2- كشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی
به فناوری اطلاعات و ارتباطات و...
5-2-2- كاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-5-2-2- پول الكترونیك
2-5-2-2- تجارت الكترونیك
3-5-2-2- دولت الكترونیك
4-5-2-2- نشر الكترونیك
5-5-2-2- پارك های فناوری
6-5-2-2- شهر اینترنتی
7-5-2-2- دهكده جهانی
6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات
1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows
3-6-2-2- واژه پردازها Word
4-6-2-2- صفحه گسترها Excel
5-6-2-2- بانك اطلاعاتی Access
6-6-2-2- ارائه مطلب Power point  
7-6-2-2- اینترنت Internet
7-2-2- ظهور اینترنت
8-2-2- اینترنت چیست
9-2-2- شبكه عنكبوتی جهانی
10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات
11-2-2- فناوری پوش
12-2-2- ارتباطات شبكه ای
13-2-2- راهكارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات
15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات
16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات
19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی
20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی
21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور
سریع و روز آمد در اختیار استفاده كنندها قرار می دهد...
22-2-2- تكنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات  
23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات
24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده   
25-2-2- مشكلات كشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان   
27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه  
28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا  
29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT  
3-2- پیشینه پژوهش  
1-3-2- پژوهش های داخل كشور  
2-3-2- پژوهش های خارج كشور   
فصل سوم: فرایند پژوهش
1-3-مقدمه     
2-3- روش پژوهش  115
3-3- جامعه پژوهش 115
4-3- نمونه و روش نمونه گیری  116
5-3- ابزار پژوهش 116
5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش116
6-3- روش جمع آوری اطلاعات   116
7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری 118
1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی 119
2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات 120
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
1-4- مقدمه  122
2-4- اطلاعات عمومی  123
3-4- توصیف داده ها 126
4-4- تحلیل داده 144
5—4-سوالات فرعی پژوهش 146
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5- بحث و نتیجه گیری    167
1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش  167
2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش
1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش     168
2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش    169
3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش170
2-5-  نتیجه كلی  171
3-5- محدودیتها و مشكلات پژوهش  172
4-5- پیشنهادهای پژوهش172
5-5- خلاصه پژوهش  174
منابع و مآخذ
فهرست منابع 177
ضمایم
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فناوری اطلاعات

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی , رابطه , فرهنگ سازمانی , میزان فناوری , اطلاعات , ارتباطات , تعاریف فرهنگ سازمانی , اهمیت فرهنگ سازمانی , خصوصیات فرهنگ سازمانی , منابع فرهنگ , شیوه پیدایش فرهنگ , انواع فرهنگ سازمان , رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی , رابطه فرهنگ و ساختار سازمان , فرهنگ سازمانی و توسعه , نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش , رابطه فناوری و فرهنگ , رابطه فر ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل30 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان

 خلاصه پژوهش

پژوهش فوق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی كودكان كار و خیابان و كودكان عادی شهر تهران كه سن آنها بین 10 تا 15 سال است و به صورت در دسترس مورد سنجش قرار گرفته اند. محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری (1990) مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی كرده كه شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو كه روش های ناپاراستریك است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات كسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی كودكان عادی و كودكان كار و خیابان دیده نشد.

هدف پژوهش:

یكی از بزرگ ترین چالشهای بشری توسعه روابط معنی دار و رضایت در زندگی است. مادامی كه فرد به نیازهای هیجانی خود و دیگران توجهی نكند. ارتباط موثری با افراد نخواهد داشت. اگر فردی درك هیجانی خوبی داشته باشد. می تواند از تغییرات روحیه و درك احساسها بهره میبرد و از چنین دركی برای اداره كردن و كنار آمدن با هیجانها استفاده كند. (پتن به نقل از اعتصامی 82)

با توجه به اهمیت و تأثر وش هیجانی در زندگی و پیشرفت افراد. در این تحقیق بر آن شدیم تا هوش هیجانی را در كودكان كار و خیابان و كودكان عادی مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم.

اهمیت موضوع پژوهش

بحث بر سر اهمیت هوش هیجانی پیوند میان عاطف، شخصیت را شامل می شود از دیدگاه ارسطو مشكل انسان در این نیست كه از هیجان برخوردار است، بلكه آنچه اهمیت دارد مناسب بودن هیجان و نحوه ابراز آن است (كلمن 1998)

با توجه به مقوله هوش هیجانی در زندگی روزمره روابط میان فردی و اجتماعی و نقش آن در پیشرفت موفقیت آمیز انسانها و جدید بودن این مقوله و از طرفی تأثیر وضعیت زندگی كودكان در روابط اجتماعی آنها پژوهش حاضر در پی رسیدن به این هدف است كه آیا بین هوش عاطفی كودكان عادی و كودكان كار تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیز. زیرا كودكان كار و خیابان به دلیل وضعیت خاص زندگی و شرایطی كه در آن به سر می برند در معرض هیجانهای متفاوتی قرار می گیرند كه گاه ممكن است ویژگی‌های درون فردی (خودآگاهی، ادارة هیجانها خود انگیزی هم حسی و تنظیم روابط) را پرورش دهد و گاه  باعث سركوب آنها گردد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود , تحقیق , پروژه , پایان نامه , کودکان کار , هوش هیجانی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل157 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فصل اول:(بیان مسأله و طرح پژوهش)
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
سؤالات ویژۀ تحقیق
تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم : « پیشینه و ادبیات تحقیق»
دلایل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژی آموزشی
گذری بر تحقیقات صورت گرفته
ادبیات تحقیق
تاریخچة تكنولوژی آموزشی در جهان
تاریخچة تكنولوژی آموزشی در ایران
طراحی منظم آموزشی
تعریف طراحی منظم آموزشی
جایگاه طراحی آموزشی
الگوی طراحی منظم آموزشی
مواد و وسایل كمك آموزشی
نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری
تكنولوژیست آموزشی كیست و چه می كند
وظایف عمومی تكنولوژیست آموزشی از نظر میچل
زمینه هایی كه تكنولوژیست های آموزشی در آن فعالیت می كنند
فصل سوم : ( متدلوژی یا روش اجرا )
مقدمه
نوع تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
ابزار گرد آوری اطلاعات
روش آماری جهت تحلیل داده ها.
روش انجام آزمون
فصل چهارم :(تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش)
مقدمه
الف: (تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها)
ب:(تجزیه وتحلیل سوالات ویژه تحقیق)
فصل پنجم:
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق
پیشنهادهای محقق
خلاصه پژوهش
مهمترین یافته های تحقیق
فهرست منابع
ضمائم و پیوستها
معرفی نامه اداره كل آموزش و پرورش استان تهران
نمونه پرسش نامه
نتایج آزمون مجذور كای برای پاسخ های نمونه آماری

مقدمه :

تکنولوژی آموزشی درعرصه های متعدد کارایی خود را نشان داده است. هر فرد، سازمان یا نهادی که از روشهای پیشنهادی علم تکنولوژی آموزشی بهره گرفته، بیش از پیش بر بهره وری و اثر بخشی خود افزوده است.

تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش به سان چراغی است که درپیش پای روندگان راه آموزش نهاده است، تا با پرتوافکنی خود راههای ناشناخته و تاریک را روشن سازد.

در جهان1 امروز تکنولوژی آموزشی به مفهوم رویکردی بر چگونگی آموزش در ارتباط با اهداف توانسته است باتکیه بر اصول و یافته های علمی و به ویژه روانشناسی یادگیری ، ابزار وسائل در دسترس را،اعم از اشیاء ساده ای همانند گچ و تابلوی کلاس و یا دستگاه پیچیدهای مانند کامپیوتر، برای بهینه کردن آموزش و بالا بردن کیفیت آن به خدمت گیرد و علاوه براین ، شیوه هایی نشان دهد كه دانش آموزان با مطالب درسی خلاقانه برخورد كنندو با راهنمایی معلمان خویش ، اقدام به تهیه و تولید برخی از مواد آموزشی مورد نیاز نمایند و در این راه علایق و مهارتهای خود را بكار گیرند تا نتایج مطلوب از آموزش حاصل شود .

امورزه منظور از تكنولوژی آموزشی دیگر كاربرد مواد آموزشی نیست ، بلكه به معنای مهندس آموزشی ، طراحی و معماری آموزش است . به دیگر سخن مهندسی یك فرایند تعلیم و تربیت است . بنابراین همانطور كه یك ساختمان نیاز به طراح و مهندی و معمار دارد ، یك نظام آموزشی نیازمند تكنولوژی آموزشی است

از طرف دیگر ، در زمانی زندگی می كنیم كه هیچ یك از معلمان به تنهایی قادر نیست با تغییرات موجود حتی در رشته های تخصصی پیش برود تنها جبران فاصله سرعت تحولات و عقب ماندگی  هر انسان مددجویی از وایل مختلفی است كه تكنولوژی نوین در اختیار ما قرار داده است . لذا درمی یابیم كه اگر آموزش و پرورش برپایه علمی استوار نباشد هرگز به صورت فعالیتی ثمر بخش و موثر در نخواهد آمد و همیشه به شكل كاری بی نظام و آشفته باقی خواهد ماند ، به عبارت دیگر پایبند بودن به آموزش سنتی و بدون توجه به آخرین تغییرات و تحولات علمی تنها تنها نتیجای كه می تواند داشته باشد تربیت دانش آموزانی با سواد اندك و غیر كاربردی است كه هیچ گونه تأثیر مثبتی،نه در زندگی شخصی خود و نه در توسعه اقتصادی كشور نمی توانند داشته باشند.

از طرفی متأسفانه هنوز مفهوم تكنولوژی آموزشی در جامعه آموزشی و پرورشی كشور ما به درستی شناخته نشده هنوز هم شناخت عدهء زیادی از معلمان از تكنولوژی آموزشی، همان وسایل سمعی و بصری یا كمك آموزشی است، در حالیكه اطلاع از مفهوم جدید تكنولوژی آموزشی مستلزم مطالعه از تكنولوژی آموزشی ، نظریات تدریس، یادگیری ، تحلیل هدفهای آموزشی، كارایی و جایگاه رسانه ها در امر آموزش است. و بر این اساس باید مسؤلان آموزش و پرورش كشور و معلمان و دست اندركاران تعلیم و تربیت ضروت و شناخت و استفاده از تكنولوژی آموزشی را بیش از هر زمان دیگر احساس كنند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دلایل مقاومت معلمان در برابر تكنولوژی آموزشی , گذری بر تحقیقات صورت گرفته , تاریخچة تكنولوژی آموزشی در جهان , تاریخچة تكنولوژی آموزشی در ایران , طراحی منظم آموزشی , تعریف طراحی منظم آموزشی , جایگاه طراحی آموزشی , الگوی طراحی منظم آموزشی , مواد و وسایل كمك آموزشی , نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری , تكنولوژیست آموزشی كیست و چه می كند , وظایف عمومی ت ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیکشاورزی
فرمت فایلdoc
حجم فایل31 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی‌ میزان‌ اثربخشی‌ پروژه‌های‌ انتقال‌ یافته‌های‌ تحقیقاتی‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌

 

چكیده

توسعه منابع انسانی و انتقال فناوری، از مهمترین كاركردهای محوری در توسعه كشاورزی است كه با همكاری محققان، مروجان و كشاورزان حاصل می‌گردد. فقدان و یا ضعف فناوری لازم برای بسیاری از نظام های زراعی، از سوی اكثر صاحب نظران بعنوان یكی از نتایج و پدیده های حاصل از ضعف ارتباط بین محققان، مروجان و كشاورزان قلمداد گردیده است. تطابق دانش فنی و روشهای مورد توجیه با شرایط بهره برداران در هر منطقه، یكی از مسایل مهم در افزایش تولید و توسعه كشاورزی است. پروژه‌های تحقیقی- ترویجی، تحقیقی- تطبیقی و روز مزرعه، از جمله پروژه‌های انتقال یافته ها هستند كه در صددند تا  ارتباط بین محققان، مروجان و بهره برداران را مستحكم‌تر كنند. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثربخشی این پروژه ها  وتحلیل عوامل مؤثر بر آن است. جامعه آماری تحقیق شامل كشاورزان همكار و غیرهمكار در پروژه‌های انتقال یافته‌ها بوده است كه از آن میان تعداد 126 نفر كشاورز همكار و 135 نفر كشاورز غیرهمكار از شش استان آذربایجان غربی، كرمان، همدان، گلستان، خوزستان و خراسان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها دو نوع پرسشنامه ای بود كه پایایی آنها بر اساس آلفای كرنباخ با مقدار بیش از 0/70 مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها، علاوه بر آمار توصیفی، از آزمونهای ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره، من ویتنی، تی استیودنت و كروسكال والیس  استفاده گردید. نتایج یافته ها نشان داد كه میزان علاقمندی و آمادگی كشاورزان برای شركت در پروژه‌های انتقال یافته‌ها به ترتیب اولویت شامل پروژه‌های تحقیقی- ترویجی، روز مزرعه و تحقیقی- تطبیقی می‌باشد. دلایل عدم بكارگیری توصیه‌های فنی، حاصل از پروژه‌های انتقال یافته‌ها به ترتیب اولویت، عدم دسترسی بموقع به نهاده‌ها، عدم اطلاع كافی، از نحوه بكارگیری توصیه‌های فنی عدم كارایی یافته‌ها و توصیه‌ها ، هزینه اضافی و عدم تطابق توصیه‌ها با شرایط كشاوزان قلمداد شده است. در مقایسه كشاورزان همكار و غیرهمكار پروژه‌ها، مشخص گردید كه از نظر تعداد دفعات دریافت وام، تعداد تماس با كارشناسان و مروجان، شركت در كلاسها و بازدیدهای ترویجی، مقدار عملكرد گندم آبی و دیم، میزان آشنایی با پروژه‌ها و میزان بكارگیری توصیه‌ها، بین دو گروه از كشاورزان مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

 

كلمات كلیدی: پروژه‌های انتقال یافته‌ها، پروژه‌های تحقیقی – ترویجی، پروژه‌های تحقیقی، تطبیقی، روز مزرعه

 

 مقدمه

         تغییر روش‌های سنتی تولید به روش‌های جدید و مبتنی بر اصول علمی ، یكی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه كشاورزی است كه این مهم با همكاری محققان، مروجان و كشاورزان حاصل می‌گردد. پارسل و اندرسون (1997) ، فقدان تكنولوژی لازم و مناسب برای بسیاری از سیستم‌های معمول زراعی را به خاطر ارتباط ضعیف بین محققان، مروجان و كشاورزان می دانند. ریل وساندز (1989) نقش كشاورزان را حتی بالاتر از همكاری در آزمایش‌های داخل مزرعه یا آنفارم می‌دانند و اعتقاد دارند كه ارتباط با كشاورزان باید در حدی باشد كه اطمینان بدهد تحقیقات انجام گرفته در راستای نیازها  و رفع مشكلات كشاورزان است. اگبامو (2000) و ماندی (1992)، برای ترویج دو نقش ارتباطی و تسهیلگری در خصوص تعیین نیازهای فنی و تحقیقاتی كشاورزان، اجرای تحقیقات تطبیقی در مزارع كشاورزان، ارزیابی مشاركتی و انجام بعضی فعالیتهای گروهی و مشترك با همكاری محققان و كشاورزان قایلند (Agbamu,2000)  و .(Mundy, 1992)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : پروژه‌های انتقال یافته‌ها , پروژه‌های تحقیقی – ترویجی , پروژه‌های تحقیقی , تطبیقی , روز مزرعه , دانلود , پروژه , پایان نامه ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل200 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد

مقدمه

خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن فرزندان و استقرار شخصیت بزرگسالان را نیز انجام می‌دهد. از دیدگاه روانشناسی هدف دیگر خانواده معاصر، شناخت نیازهای روانی و تلاش برای رفع این نیازهاست. با توجه به اهمیتی که جوامع امروز برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و سلامت عمومی افراد جامعه قائل هستند، بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد (شوارتز وگنز، 1980، ترجمه، شهروزی 1381) از اولویت های جوامع به شمار می رود.

برآوردها نشان می‌دهند که در هر مقطع زمانی، تعداد زیادی از مردم با سلامت عمومی دچار مشکلاتی می‌شوند که ناخواسته بر روی زندگی فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد مطلوب آنها می‌گردد. از سلامت عمومی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای با دیگری متفاوت است. روان‌پزشکان، فردی را از لحاظ روان سالم می‌دانند که بین رفتار و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی تعادل وجود داشته باشد. در تعادل و بهداشت روان، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه که مورد بحث است، پدیده‌هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم و نظام او اثر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند (لئونارد سایم 1978، ترجمه از شاملو، 1372).

از عوامل دیگری که سلامت عمومی و جسمی را متأثر می‌سازد، حمایت اجتماعی است. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و نیز افرادی است که حامی او باشند. انسان برای این که سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی در روان‌شناختی حفظ کند، نیاز به روش‌های مقابله دارد که برخی از آنها به صورت رسمی یعنی توسط مؤسسات مشاوره و مراکز سلامت عمومی و بعضی دیگر از جانب خانواده، دوستان و محیط اجتماعی وی تأمین می‌شوند و هر چه میزان دریافت کمک بیشتر باشد، سلامت عمومی فرد بیشتر و توانایی او در مقابله و سازش با مشکلات افزایش می‌یابد (لئونارد سایم، 1978، ترجمه شاملو، 1372).

بنابراین برخورداری از سلامت عمومی به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها احساس امنیت و خود ارزشمندی و فقدان اضطراب و افسردگی در محیط خانواده و اجتماع است. افرادی که دچار مسائل و مشکلات عصبی و روانی می‌شوند، مضطرب،‌ افسرده، بلاتکلیف و بی‌هدف بوده و در خود فرو می‌روند و تداوم آن موجب مشکلاتی از قبیل آشفتگی و پریشانی فکر و عدم تعادل روانی می‌شوند. با توجه به موارد گفته شده و عنایت به نقش سلامت عمومی و تأثیر آن بر محیط خانواده، پژوهش حاضر در زمینه ارتباط به محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار انجام می‌گیرد. به امید آنکه این پژوهش زمینه‌ای برای انجام تحقیقات بیشتر و گسترده‌تر را فراهم آورد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود , پروژه , پایان نامه , تحقیق , روانشناسی , علوم تربیتی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل33 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی

چكیده 

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكی و گروه كارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مرحله اول ـ  بررسی مبانی نظری

مرحله دوم ـ  بررسی وضعیت موجود

مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی

مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی

روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق(1) مطالعات كتابخانه‌ای و بررسی مستندات مكتوب و الكترونیكی در كتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مركز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبكه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.

‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب كشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای كارسناسی گروه طرح، كه مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مكانیزم‌های كنترلی و بهسازی كاهش تصدی‌گری (شامل هفت مكانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه كاهش تصدی‌گری (با ذكر فعالیت‌های اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت كلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تكنیك دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.

 

مقدمه

تشریح مرزهای سازمان یكی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «كاوز» در سال (1937) بوده است. در حالی كه اكثر تحقیقات موجود، بر یكپارچگی عمودی تمركز یافته‌اند، گام معكوس، یعنی تفكیك عمودی یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاكاپ، 2003 ، ص 2).

موضوع كاهش تصدی‌گری یكی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله كوچك كردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح كلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری كاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشكی , مقاله , تحقیق , پروژه ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل104 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی رغبتهای شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادی

فهرست عناوین

چكیده تحقیق

فصل اول:

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه تحقیق

هدف تحقیق

فایده و اهمیت تحقیق

ضرورت اجرای تحقیق

عوارض مشكل مورد تحقیق

تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق

فصل دوم:

تاریخ تعلیم و تربیت كرولالها در جهان و ایران

روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا

تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی

 نظریه‌های مختلف در رشد زبان

تئوری مربوط به رغبت

پیشینه تحقیق

فصل سوم:

جامعه تحقیق

نمونه تحقیق

روش نمونه‌برداری

ابزار تحقیق

اعتبار یا پایایی تست

روایی

قصل چهارم

محاسبات آماری

جدول توزیع فراوانی سئوالات(21-1)

فصل پنجم:

خلاصه یك تا چهار

پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق

منابع تحقیق

پرسشنامه

چكیده تحقیق:

بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فكر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌كنند كه با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌كنند.

بطور كلی هدف از این پژوهش مقایسه و برسی رغبتها و گرایشات شغلی بین دانش‌آموزان دبیرستانی عادی و ناشنوا می‌باشد. اهمیت این پژوهش از آن جهت است كه با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی و گرایشات مختلف افراد بتوان ملاكهایی را كه برای هر فرد در هر كشور و با هر فرهنگی مهم می‌باشد تعیین نمود.

فرض صفر در این تحقیق این است كه تفاوتی بین رغبتهای شغلی دانش‌آموزان عادی و ناشنوا وجودندارد جامعه تحقیق در این پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر عادی ناشنوا دبیرستانی می‌باشد و نمونه تحقیق شامل 50 نفر عادی و 5 نفر ناشنوا می‌باشد.

روش نمونه‌برداری به صورت نمونه‌برداری كومه‌ای یا دردسترس است كه بدلیل راحتی و در دسترس بودن دانش‌آموزان از این روش استفاده می‌گردد.

ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه ارزش شغلی سوپر می‌باشد پس از اجرای آزمون از آزمودنیها برای مقایسه و بررسی دو گروه عادی و ناشنوا از محاسبات آماری و آزمون در مجذور خی استفاده می‌گردد فرص صفر در این آزمون بیان می‌كندكه یك متغیر از متغیر دیگری تأثیر نمی‌پذیرد و یا تفاوتی با آن ندارد پس از اجرای آزمون بر تك‌تك پرسشهای این پرسشنامه نتیجه بدین شرح بدست می‌آید:

دانش‌آموزان عادی و ناشنوا در موارد زیر با هم متفاوتند:

1-   ضرورت داشتن ابتكار و خلاقیت برای حل مشكلات شغلی

2-   امكان پیشرفت در شغل

3-   پرداختن به شغلی كه به قدرت هنری نیاز دارد.

4-   دائمی بودن شغل

5-   پرداختن به شغلی كه به توانایی ذهنی نیاز دارد.

در سایر موارد ملاكهای پرسشنامه  دانش‌آموزان عادی و ناشنوا یكسان بوده و هیچ تفاوتی مشاهده نگردید.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : تاریخ تعلیم و تربیت كرولالها در جهان و ایران , روشهای آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا , تشریح و فیزیولوژی دستگاه شنوایی , نظریه‌های مختلف در رشد زبان , تئوری مربوط به رغبت , دانلود , پایان نامه , پروژه , تحقیق ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلpptx
حجم فایل157 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی )
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)
دسته مدیریت ( سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم)
کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها ( مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت)  دکتر شمس السادات زاهدی از جمله منابع مهم درس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم می باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی ) , سیستم چیست؟ , نمونه هایی از سیستم ها , ترکیب سیستم , اجزای سیستم , محیط سیستم , طبقه بندی سیستم ها , سیستم های اصلی و فرعی , سیستم های باز و بسته , آنتروپی ( معیار بی نظمی سیستم) , ویژگی سیستم های باز , نظریه عمومی سیستم ها و نگرش سیستمی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل74 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تعیین رابطه بین زمینه های فردی و اجتماعی موثر بر سازگاری اجتماعی   زوجین

فصل اول : کلیات تحقیق

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فصل دوم:

چارچوب نظری و ادبیات تحقیق

تحقیقات داخلی و خارجی

مبانی نظری

چارچوب نظری

فرضیات تحقیق

فصل سوم روش شناسی تحقیق

1-1          روش تحقیق

روش جمع اوری اطلاعات

3 ابزار تحقیق

3 جامعه ی اماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

7-3 اعتبار و پایایی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : رابطه سازگاری زمینه های اجتماعی زن آشویی ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل83 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر 

فصل اول

 كلیات تحقیق

مقدمه:

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

کاربرد نتایج تحقیق

فصل دوم :

 پیشینه تحقیق

الف :تحقیقات داخلی

 

ب:تحقیقات خارجی   

نقد و ارزیابی

فصل سوم

چارچوب نظری

مروری بر نظریات مرتبط

(نظریه  مرتن درباره نوع شناسی انحرافات )

روش درمانی- روانپزشكی معتادان:

راه حل نهایی: مبارزه با مواد مخدر:

نظریه پیشگیری از اعتیاد به انواع مخدر

- نظریه های روانشناسی و پزشکی اعتیاد

روش‌های پیشگیری اولیه عبارتند از:

آسیب شناسی پیشگیری از اعتیاد

تاریخچه وكاركردهای رسانه در پیشگیری از اعتیاد

سهم رسانه در پیشگیری از اعتیاد

مدل نظری تحقیق  در تبیین پیشگیری از اعتیاد

فرضیات تحقیق

تعاریف و مفاهیم تحقیق

فصل چهارم

چارچوب روش تحقیق

 روش تحقیق :

ابزار تحقیق :      

جامعه آماری :

- واحد آماری :

حجم نمونه و شیوه نمونه گیری :

محاسبه ی حجم نمونه

شیوه نمونه گیری :

تجزیه و تحلیل داده ها :

فصل پنجم

تحلیل داده ها آماری

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فصل ششم

نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

نتیجه گیری

محدودیتها

پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

منابع لاتین  

پرسشنامه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : اعنیاد مواد مخدر ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل123 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه راهنمایی والفجر منطقه 18 تهران در سال تحصیلی 81 – 80

فهرست مطالب
 
1 – چكیده
2 – مقدمه
3 – فصل اول
- بیان مسئله
- اهداف تحقیق
- ضرورت انجام تحقیق
- فرضیه ها و سئوالهای تحقیق
- تعیین وتعریف های مورد مطالعه
4 – فصل دوم
- پیشینه تحقیق
- پیشینه نظری تحقیق
- پیشینه عملی تحقیق
5 – فصل سوم
-  روش تحقیق
- روش اجرای تحقیق
- جامعه آماری
- حجم نمونه تحقیق
 - شیوه نمونه گیری
 - ابزارهای جمع آوری اطلاعات
6 – فصل چهارم
- تجزیه وتحلیل اطلاعات
- توصیف اطلاعات جمع آوری شده
- آزمون فرضیه ها
7 – فصل پنجم
- نتایج تحقیق
 - پیشنهادها
- منابع وماخذ
 - ضمائم
 
چكیده :
 
بطور كلی می توان گفت كه یكی از دلایل تقلب در نزدیك دانش آموزان اضطراب است لذا بدین جهت دست به این تحقیق دست  زدیم مطالبی كه پی می آید خواننده را در فرایند این پژوهش بیشتر آشنا خواهد نمود. وشما را با دلایل و راه حلهای اجرای آگاه خواهد نمود، راه كارهایی جهت كاهش این مسئله ارائه خواهد داد در ضمن در بیشت مواقعدیده شده كه توقع بیش حد والدین و اطرافیان ویا رقابت های نا صحیح بین دانش آموزان باعث تقلب می شود و دلیل دیگر عدم توانی فرد در یاد گیری و همچنین عدم تدریس خوب این عوامل را بیشتر تجدید می كند با شناسایی این عوامل وبا تكیه به تجربه های فردی وعلمی ودانشهای روز و كمك گرفتن از نظریات روانشناسان مختلف راه حلهای ارایه شده و تا حدزیادی این تحقیق نتیجه مثبت داشته كه امیدوارم در مسایل آموزشی مورد استفاده قرار كیرد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها , دانلود , پروژه , پایان نامه , تحقیق ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل60 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه

فصل اول
سازمان اصلی گزارش
فصل اول
فصل دوم :
ادبیات مربوط به تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل سوم
فصل پنج
خلاصه و نتیجه گیری
منابع تحقیق

با توجه به اینكه : ناكامی به عنوان یكی از عوامل بر انگیزنده پرخاشگری ، موجب عكس العملهای پرخاشگرانه متفاوت در بین دختران و پسران دانش آموز مقطع ابتدایی می شود . چند فرضیه به ترتیب زیر مورد بررسی قرار می گیرد :

1)    عوامل ناكام كننده در دختران دانش آ‎موز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عكس العملهای پرخاشگرانه درونی می شود .

2)    عكس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز مقطع ابتدایی در جهت تسلط و بقای مانع است .

3)    عوامل ناكام كننده در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، باعث بروز عكس العمل های پرخاشگرانه بیرونی می شود .

4)    عكس العمل های پرخاشگرانه در پسران دانش آموز مقطع ابتدایی ، در جهت دفاع از خود می باشد .

(ج) تعریف عملیاتی متغیرها و اصطلاحات :

ناكامی: حالتی است كه موجود زنده – جاندار درمواقع برخورد با موانع كم و بیش عبور ناپذیر دارا می باشد موانعی كه درونی و بیرونی هستند و سّد راه ارضای نیازها می شوند « لاگاش »

-    هنگامی كه راه دستیابی به یك هدف خواستنی بسته می شود یا دستیابی به آ‎ن به تأخیر می افتد ناكامی روی می دهد ، سدهای گوناگونی چه درونی و برونی بر سر راه كوشش های فرد برای دستیابی به هدف قرار می گیرد ، در محیط فیزیكی سدهایی وجود دارد مانند راهبندان خیابانها ، صفهای طولانی برای خرید از فروشگاهها ، خشكسالیهای كه محصولات كشاورزی را از بین می برد و سرو صدا كه راه بر تمركز فكر را می بندد ، سدهای محیط اجتماعی به صورت محدودیتهای است كه مردم به آدمی تحمیل می كنند ، از امر ونهی پدر و مادر گرفته تامسائل گسترده تر تبعیض نژادی یا جنسیتی ، همه در زمره همین محدودیت هاست .

گاه چیزی كه مانع دستیابی آدمی به هدف و خشنود شدن وی می شود از كم و كاستیهای خودش سرچشمه می گیرد ، معلومیت های جسمانی ، نداشتن برخی از توانائیها و یا خویشتن داری ناكامی نیز ممكن است آدمی را از رسیدن به هدف باز دارند واگر كسی هدفهایی برای خود انتخاب كند كه فراتر از تواناییهای او باشد ، متحملاً دچار ناكامی خواهد شد .

-    به طور كلی ناكامی چیزی است بیشتر از یك محدودیت و یا باز داشتن ساده از كاری كه مورد درخواست است . د ركودك ناكامی عكس العملی است به امتناع محیط از آنچه كه از او خواسته است و به آن ارزشی شخصی وواقعی داده است و در بزرگسال عكس العمل فرد است در مقابل حقی كه برای خود قائل است و از آن محروم  شده است ، توضیحات فوق روشن می سازد كه رابطه معینی میان مكانیسم درونی ناكامی و آنچه كه در فرد به ویژه كودك در موقعیت های شكست زندگی عادی اتفاق می افتد ،وجود دارد «هسنارد 1975 و لافن 1969»

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود:: برچسب ها : فصل اول , سازمان اصلی گزارش , فصل دوم , ادبیات مربوط به تحقیق , پیشینه تحقیق , فصل سوم , فصل پنج , « خلاصه و نتیجه گیری » , منابع تحقیق ,
ن : شاهین
ت : چهارشنبه 11 مرداد 1396
   
خشکشویی آنلاین خشکشویی آنلاین انجام پایان نامه سئو
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]